Salg av bedrifter
Oppkjøp
Verdivurdering av selskap
Norsk Gjennvinning kjøper Øst Riv AS og slår det sammen med R3 Entreprenør AS

› Les mer
Norsk Saneringsservice solg til NRC Group

› Les mer
Recover Nordic kjøper Brdr. Grønnerud AS

› Les mer
Ta kontakt
med oss idag!
› Klikk her


BOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no