Skip to content

Rådgivning i forbindelse med salg av bedrift, bedriftsmegling, er BOLTs viktigste forretningsområde. Bedriftseiere selger kun virksomheten sin én gang og salget kan ofte berøre mange ulike grupperinger, som ansatte, investorer, kunder og leverandører. Derfor er det viktig at salgsprosessen håndteres optimalt. Bruk av rådgivere i salgsprosessen er avgjørende for å sikre at verdiene i selskapet blir synliggjort, samt at selger blir satt i en best mulig forhandlingsposisjon.

BOLT tilbyr strategisk og finansiell rådgivning når bedrifter selges. Med utgangspunkt i en kartlegging av selskapets verdidrivere og organisasjon, samt en realistisk verdivurdering av selskapet, finner vi hurtig og effektivt potensielle kjøpere til virksomheten. BOLTs rådgivere har god innsikt i ulike bransjer og har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk av både finansielle og industrielle aktører som er interessert i oppkjøp av norske små og mellomstore virksomheter. BOLTs rådgivere sikrer en god og effektiv forberedelse og gjennomføring av bedriftssalget.

Salg av bedrift – kort generisk prosessoversikt:

 • Fastlegging av strategi & tids- og handlingsplan
 • Utarbeidelse av prospekt/presentasjon av virksomheten
 • Utarbeidelse av verdivurdering
 • Målgruppesøk og vurdering av potensielle kjøperkandidater
 • Utarbeidelse av kandidatliste
 • Initiell kontakt med potensielle kandidater
 • Innledende forhandlinger
 • Realitetsforhandlinger
 • Fastlegging av avtalegrunnlag, pris og transaksjonsmodell
 • Koordingering av due diligence (selskapsgjennomgang)
 • Signering av avtale (closing)

Kontakt oss for et uforpliktende møte, med henblikk på å få en full gjennomgang av hele salgs- og forhandlingsforløpet.

Back To Top