Skip to content

BOLT tilbyr profesjonelle verdivurderinger av selskap, ofte i forbindelse med oppkjøp, salg av bedrift, generasjonsskifte, fusjonering etc. Gjennom faglig kompetanse og deltakelse i et stort antall transaksjoner har vi opparbeidet en betydelig ekspertise og dyptgående innblikk i de faktorene som er avgjørende for en gjennomarbeidet og kvalifisert verdivurdering.

Verdivurdering av selskap

  • En strategisk analyse av bedriften og den konkurransemessige situasjonen for å identifisere verdidrivere og risiko. Dette innebærer en vurdering av interne forhold som ansatte/ledelse, kundeportefølje, produkter/tjenester/teknologi, lokasjon, organisasjon etc., og eksterne forhold som bransjestruktur, konkurranseintensitet, markedsutsikter, følsomhet ovenfor makroøkonomisk utvikling etc.
  • En finansiell analyse for å vurdere den historiske utviklingen til selskapet, heriblant vekst, driftsmarginer, soliditet, likviditet og investeringsnivå.
  • På bakgrunn av den strategiske og finansielle analysen blir det utarbeidet en verdivurdering basert på frikontantstrømmodellen (DCF-modellen) som er den mest anvendte metoden ved verdivurdering av selskap. I tillegg suppleres det med andre modeller og metoder for å kvalitetssikre estimatene.
  • Det utføres også en grundig belysning av de vesentligste verdidriveres innflytelse på bedriftens verdi, og det utføres relevante sensitivitetsanalyser.
  • På bakgrunn av ovenstående utarbeides det en rapport, som inneholder den strategiske og finansielle analysen, alle relevante forutsetninger, selve verdsettelsen og beregningene, og sensitivitetsanalyser.

Kontakt BOLT for mer informasjon, tilbud på verdivurdering eller for å avtale et uforpliktende møte.

Back To Top