Skip to content

Sale/Merger of Øst-Riv AS to/with NG/R3 Entreprenør AS

Advisor to Øst-Riv AS

Salg av Øst-Riv AS
Norsk Gjenvinning har inngått avtale om å erverve Øst-Riv AS og slå det sammen med R3 Entreprenør AS, for å skape en større og mer konkurransedyktig aktør innen rivningssegmentet. Selskapene organiseres som 100% eide døtre under et felles holdingsselskap, hvor dagens eiere i Øst-Riv blir med videre på eiersiden.


Øst-Riv AS er et oslobasert selskap spesialisert innen riving, miljøsanering, betongsaging og betongboring. Selskapet har en sterk posisjon i Stor-Osloregionen. Selskapets kundeportefølje inkluderer småkunder, store entreprenører og eiendomsselskap. I 2017 omsatte Øst-Riv AS for 196 millioner.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, industriservice, husholdningsrenovasjon, mottak av masser, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering. Konsernet har hovedkontor på Lysaker og har ca. 50 anlegg i hele Norge, samt virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia. I 2017 hadde konsernet en omsetning på over NOK 4,2 milliarder.

R3 Entreprenør er 81,25% eid av NG-konsernet, og er spesialisert innen miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Selskapet utfører oppdrag over hele landet. I 2017 omsatte R3 Entreprenør for NOK 227 millioner.

BOLT Corporate Finance AS har bistått eierne av Øst-Riv AS i transaksjonsprosessen.

Back To Top