Skip to content

Sale of Skilt og Vedlikehold AS to Ramudden

Advisor to Skilt og Vedlikehold AS

Ramudden har kjøpt 100 % av aksjene i Skilt og Vedlikehold AS.

Skilt og Vedlikehold AS ble etablert i 2008 og tilbyr tjenester innen arbeidsvarsling og veisikring. Tjenestespekter inkluderer blant annet trafikkdirigering, sperringer, bufferbiloppdrag, skilting, trafikklys, oppsett av veirekkverk, og utleie av varslings- og sikringsmateriell. Selskapet har siden oppstart hatt en sterk utvikling med en omsetning de siste årene i overkant av NOK 20 millioner og med gode resultater.

Ramudden er en utleiebedrift som tilbyr trafikksikkerhetsmateriell og områdesikring på byggeplasser. Ramudden ble etablert i Sverige i 2005 og har hovedkontor i Gävle. Selskapet hatt en ekspansiv utvikling  og er idag etablert i Sverige, Norge, Finland og Estland. Majoritetsaksjonær i Ramudden er private equity aktøren IK Investment Partners.

https://www.vareveger.no/artikler/ramudden-etablerer-avdeling-i-oslo/376733

BOLT Corporate Finance AS bisto eierne av Skilt og Vedlikehold AS i salgsprosessen.

Back To Top